Allmänna villkor | Seniordays.com
Alltid kostnadsfritt! Bästa rabatter för 55-plussare Rabatter från hundratals butiker
Så fungerar det
Seniordays.com > Allmänna villkor

Allmänna villkor

Villkor för tjänsten

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Senior World AB / Seniordays.com (org. nr. 559128-1133), nedan kallat Senior World, och fysisk person som använder Senior Worlds tjänster i Sverige, nedan kallad Medlem.

Senior World AB är bolaget (den juridiska personen) som äger och förvaltar Seniordays.com som är en medlemsklubb tillgänglig för alla som fyllt 55 år där vi förser medlemmarna med pensionärsrabatter och seniorrabatter.

I tillägg till dessa Allmänna villkor så har Senior World en Integritetspolicy som du hittar HÄR.

  • Senior Worlds tjänst för personer som fyllt 55 år:

Senior World är ett privat bolag som verkar för att ge personer som fyllt 55 år tillgång till senior- och pensionärsrabatter. Genom att använda Senior Worlds tjänster ingår du som Medlem ett avtal med Senior World och godkänner de Allmänna villkoren. Ett medlemskap begränsas till 10 år och önskar man därefter förnya det så finns denna möjlighet. Önskar man som medlem avsluta medlemskapet så görs detta under ”Min Profil” där du i samband med att du avslutar ditt konto raderar all sparad information om dig som Medlem.

  • Allmänna regler för medlemsskapet

Följande allmänna regler gäller för medlemsskapet i Senior World / Seniordays.com:

  1. När du registrerar din ansökan om att bli medlem så intygar du därmed att all information som du uppger i samband med ansökan är korrekt och sanningsenlig för dig som person. Observera och respektera att du måste vara minst 55 år eller äldre för att ta del av våra tjänster och pensionärsrabatter. Om vi upptäcker att falsk information lämnats till oss som gör att du inte har rätt till våra tjänster så kommer vi att stänga av ditt konto.
  2. Om du som Medlem inte längre samtycker till dessa Allmänna villkor alternativt bryter mot dem så förbehåller Senior World sig rätten att stänga av användaren från Senior Worlds tjänster och radera Medlemmens konto.
  3. Medlemmen accepterar via detta avtal att Senior World förser Medlemmen med nyhetsbrev och andra relevanta utskick via e-post. Medlemmen kan vid valfri tidpunkt avanmäla/avregistrera sig från e-postkommunikation via sitt konto (Min profil) och via avregistreringslänkar på respektive utskick.

 

  • Behandling av personuppgifter

Senior World är personuppgiftsansvarig och värnar om Medlemmens integritet. Senior World följer gällande regler om personuppgiftsbehandling, bl a EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Senior World har dessutom en Integritetspolicy som du hittar HÄR.

  • Tävlingar

Senior World arrangerar löpande tävlingar för sina medlemmar. Senior World ansvarar inte för eventuell förlust eller skada av vinst i postgång. Eventuell vinstskatt betalas av Medlemmen.

  • Senior Worlds ansvar och rättigheter

Senior World ansvarar inte för om webbtjänster ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av externa eller interna orsaker såsom exempelvis underhållsarbeten, utveckling eller andra störningar. Senior World kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Senior Worlds hemsidor utan ansvaret ligger på Medlemmen. Rekommendationen är därför att Medlemmar själva verifierar att information och rabattomfattning stämmer inför köp. Senior World kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de partnerföretag som finns listade hos Senior World.

Skulle du som Medlem upptäcka något som upplevs som felaktighet eller icke fungerande så är vi mycket tacksamma för om du delger oss denna information då vi alltid försöker hålla sidan och alla rabatter uppdaterade och fungerande. Du som Medlem når oss på medlem@seniordays.com.

  • Ändrade villkor

Senior World har rätt att ändra dessa allmänna villkor men ska då informera Medlemmen om ändringen så att Medlemmen ges möjlighet att acceptera de nya villkoren genom Senior Worlds webbsida.