Alltid kostnadsfritt! Bästa rabatter för 55-plussare Rabatter från hundratals butiker
Seniordays.com > Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senior World AB äger plattformen Seniordays.com (hädanefter benämnt ”Seniordays”) och vi respekterar och värnar om din integritet och din rätt att ha fullständig kontroll över dina personuppgifter. I vår integritetspolicy beskriver vi vilken information vi samlar in och varför vi gör detta så att du som medlem kan känna dig trygg.

Vår integritetspolicy gäller när du använder våra tjänster. Vi på Seniordays är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt vid var tid gällande dataskyddslagstiftning (dvs. dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som vi samlar in från dig som användare

Seniordays hämtar huvudsakligen in uppgifter direkt från dig som medlem, alltså uppgifter som du anger vid registrering. Detta inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer, ort samt födelsedata. Födelsedata används enbart vid registreringen för att verifiera att du som medlem är 55 år eller äldre vilket är ett grundkrav för medlemsskap hos oss.

Registrering av personuppgifter sker i samband med:

 1. När du anmäler dig som medlem hos oss
 2. Uppdatering av dina uppgifter på Mina sidor
 3. Om du kontaktar oss via e-post, formulär på vår hemsida och social media.
 4. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via vår sida
 5. Ditt besök på våra webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av dem

Samtliga de kategorier av personuppgifter som Seniordays behandlar framgår av tabellen nedan. I detta ingår öven ändamål och tidsperiod för vilken lagring sker.

Registerhållning av att du innehar korrekt ålder (55+)

Skapa och administrera din medlemssida

Kundtjänst relaterad kommunikation

Analysera resultat från undersökningar

Medlemskommunikation kring våra tjänster

Seniordays behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster som erbjuds av Seniordays
 2. Möjliggöra god service för dig som medlem, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter i din profil eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev, manuellt utskick av nya lösenord, ändring av e-postadress för ditt inlogg etc.
 3. För systemadministration och statistik.
 4. För att förbättra vår tjänst genom att se hur användare interagerar med våra plattformar.
 5. För att kunna erbjuda skräddarsydda exklusiva erbjudanden till dig som medlem via någon av våra kommunikationskanaler.
 6. För att kommunicera med dig som medlem hos oss på Seniordays. Detta kan vara, men inte begränsas till, e-post (eDM eller Nyhetsbrev), SMS samt Sociala Medier.
 7. För att kommunicera ut förändringar i våra policies och villkor som påverkar dig som medlem.

Utlänning av information till annan part

Vi kan dela med oss av information till företag som arbetar på uppdrag av oss i syfte att utföra det som ingår i ditt medlemsskap hos oss. Vid all hantering av personuppgifter med annan part så har vi själva krav på säkerheten så att du som medlem ska kunna känna dig säker med dina personuppgifter.

Seniordays samarbetar huvudsakligen med företagspartners som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

För företagspartners utanför EU/EES så har vi krav på motsvarande säkerhetsnivå som inom EU/EES vilket som exempel sker via Privacy Shield överenskommelsen som finns mellan USA och EU.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter samt tidsaspekten

För att få behandla dina personuppgifter så hänvisar Seniordays till det berättigade intresset vi har för att behandla uppgifterna för att kunna utföra det som åligger oss i samband med det avtal vi slöt med dig som medlem i samband med att du blev medlem och godkände våra villkor och avtal.

Vår behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att dina personuppgifter inte får bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi kommer att behålla och behandla dina personuppgifter under den tid du är medlem. Vårt grundmedlemsskap är 10 år men du kan när som helst avsluta ditt medlemsskap och önskar du förlänga ditt medlemskap efter dessa 10 år så gör du det enkät genom att klicka på förnya medlemsskap under din profil. I de fall du förnyar ditt medlemsskap fortsätter vi att behandla och lagra dina personuppgifter i syfte att fortsätta fullgöra vår avtal.

Om cookies

I samband med att du använder vår webbplats på Seniordays.com så kan vi komma att samla in personuppgifter via cookies (separat samtycke för detta).

Rättigheter och möjligheter för dina personuppgifter

Du som medlem kan avgöra vilka personuppgifter som vi får ha sparade. Har vi felaktiga personuppgifter så anmäler du detta till oss som en rättelse varvid vi korrigerar dem åt dig. Detsamma gäller om du önskar radera personuppgifter som vi har lagrade på dig som användare. I dessa fall kan en omfattande radering av personuppgifter göra att vi inte längre kan erbjuda dig ett medlemsskap då t.ex. din e-post krävs för att vi ska kunna administrera dig som medlem och uppfylla vår del av vårt avtal gentemot dig som medlem. Önskar du veta vilken information vi har lagrade på dig som medlem så kan du höra av dig skriftligen till oss och begära ett registeruppdrag. När det kommer till kommunikation som vi utför i marknadsföringssyfte så kan du enkelt administrera dina prenumerationer under Mitt konto där du kan välja vilken typ av kommunikation du önskar resp. inte önskar att få från oss. Detta kan också göras via e-post till vår kundtjänst.